Privacy statement Nederlof en Partner b.v.

Algemeen:

Deze privacy statement bevestigt hoe Nederlof en Partner b.v. omgaat met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen als er een klantrelatie is en van natuurlijke personen zoals bijvoorbeeld werknemers, bestuurders en vertegenwoordigers van zakelijke klanten. Gegevens van bezoekers op onze website worden verwerkt wanneer deze bezoekers aanvragen doen voor expertises, taxaties, inspecties etc. Alle genoemde personen worden hierna bedoeld met het woord klanten.

Uitwisseling persoonsgegevens:

De uitvoering van onze taken kan met zich meebrengen dat de persoonsgegevens worden gedeeld met derden partijen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van hun activiteiten. In dit geval hebben wij maatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Nederlof en Partner b.v. zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Nederlof en Partner b.v. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzkaleijk is voor het doel van de gegevensverwerking danwel op grond van de Archiefwet is vereist.

Telefoongesprekken en telefonische communicatie:

Nederlof en Partner b.v. kan telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie bewaren. De reden hiervan kan zijn:
– Vastleggen van bewijs bij uitvoeren van werkzaamheden
– Het verrichten van onderzoek naar en uitzoeken van mogelijke oorzaken en oplossingen welke in verband staan met haar werkzaamheden
– Evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening

Inzage en correctie:

Klanten kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door Nederlof en Partner b.v. zijn verwerkt.
Dit kan worden aangevraagd via
Nederlof en Partner b.v.
O.v.v. opvragen persoonsgegevens / WBP/ recht van verzet
Postbus 12
4651 AA Steenbergen

Nederlof en Partner b.v. verwerkt dit verzoek zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn.

Wijzigingen:

Nederlof en Partner b.v. kan deze privacy statement wijzigen.

Plaats: Steenbergen
Datum: 14-05-2018