Nederlof in GA magazine van NVGA

In het oktober 2012 nummer van GA magazine werd aandacht besteed aan Nederlof & Partner.  GA magazine – een uitgave van de NVGA – is een informatiebulletin voor iedereen werkzaam in of betrokken bij de financiële dienstverlening.

De NVGA is De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Met de titel – Uw partner voor expertise, inspectie of taxatie stelt Nederlof & Partner zich hier voor als een onafhankelijk
en service gericht expertise- en taxatiebureau. Flexibel – Snel en Goed!

GA Magazine - uitgave van NVGA